Low vision Magyar verzió
Development of the Hungarian air quality network (OLM)
and laboratory background project
PR-cikk: AZ ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT (OLM) MANUÁLIS MÉRŐHÁLÓZATÁNAK ÉS LABORATÓRIUMI HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE VALÓSUL MEG SVÁJCI HOZZÁJÁRULÁSBÓL

A Vidékfejlesztési Minisztérium a Svájci Hozzájárulásból elnyert támogatásból korszerűsíti az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) manuális mérőhálózatát. Az idei évi beruházás az 1974 óta üzemelő manuális mérőhálózat eddigi legnagyobb összegű fejlesztése, mellyel egyrészt megvalósítják a korszerűtlen, elavult eszközök cseréjét, másrészt bővítik a méréssel ellenőrzött komponensek körét. Összességében javul az adat-rendelkezésre állás és adatminőségi mutatók.

1. kép Nagy térfogatáramú por mintavevő és Mintavevő készülék gázhalmazállapotú légszennyezők mintavételéreA korszerű mérő- és mintavételi eszközök alkalmasak PM10 és PM2,5 minták vételére, amelyekből a modern laboratóriumi műszerek képesek a toxikus fém és policiklikus-aromás-szénhidrogén (PAH) szennyezők európai szabványok szerinti vizsgálatára, miközben a minőségellenőrzési követelmények betartása is megvalósul.

2. kép Gázkromatográf/tömegspektrométer (GC/MS)Széles körben alkalmazott analitikai módszer a gázkromatográfia, mely termikusan stabil, illékony, szerves és szervetlen vegyületek elválasztására szolgáló eljárás. Kiválóan alkalmas többek között szénhidrogének és származékainak, gyógyszerek összetételének, növényvédőszerek és maradékainak, környezetszennyező anyagoknak a meghatározására. Előnyei közé tartozik a hatékonysága, szelektivitása, kicsiny mintaigénye, egyszerűsége, továbbá, hogy az elválasztás során a mintakomponensek nem roncsolódnak, így akár kapcsolt technikával (gázkromatográf-tömegspektrométer) az analízis tovább folytatható.

3. kép magas nyomású automata oldószeres extraktor (ASE)A minta előkészítése magas hőmérsékleten és nyomáson történik, amely rövidebb extrakciós időt és jelentős oldószer megtakarítást eredményez. A megnövelt hatékonyságú extraháló készülék képes szilárd vagy iszapszerű minták gyors, automatikus, nagy nyomáson, magas hőmérsékleten történő hatékony oldószeres extrakciójára, a folyamatos egymás utáni extrakciót biztosító vezérlésseI, mintatartó cellákkal, megfelelő extraktum gyűjtő edényzettel van ellátva.

4. kép Automata diszkrét fotometriás analizátorAz Automata diszkét fotometriás analizátor alkalmas NO2 és egyéb ionok, valamint megfelelő vegyszerkészlettel egyéb rutin analitikai paraméterek meghatározására környezeti mintákból szabványos és egyedi fotometriás módszerekkel. Teljesen automata analizátor, így biztosítva a pontos mérést és a reprodukálhatóságot. Az automatizált rendszer lehetővé teszi, hogy több száz vizsgálatot hajtsanak végre óránként. Interaktív szoftver kezelőfelület biztosítja az egyszerű használatot.

2014. márciustól 119 mintavevő készülék és 31 laboratóriumi eszköz üzemel az ország hét regionális laboratóriummal rendelkező környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségén.

A támogatás az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) manuális mérésre szolgáló eszközeit és a laboratóriumi hátterének fejlesztését szolgálja, mintegy 1,2 milliárd forintnak megfelelő svájci frank összegben. Ez a beruházásnak a 85%-át teszi ki.

Jelenleg az ország 91 településének kijelölt pontján történik mintavétel az OLM Manuális Mérőhálózatában. Az így vett mintákat utólag elemzik ki a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek laboratóriumaiban. A rendszert kiegészítik még a mobil mérőállomásokkal történő mérések, amelyek ugyan csak időlegesen, de folyamatosan szolgáltatnak méréseket egy adott terület levegő minőségéről, továbbá hatósági ügyek kivizsgálásában biztosítanak hiteles adatot.

A projekt 2014. október végi lezárásáig 144 korszerű mintavevő készülék, 31 laboratóriumi mérőeszköz, valamint változó helyszíneken megvalósuló mérési programok lebonyolításához 2 darab mobil mérőállomás beszerzésére kerül sor, melyek egy része az elhasználódott készülékek helyére kerül. A projekt saját honlapján részletes tájékoztatás olvasható a fejlesztésről. (www.svajcalevegoert.hu)

A Svájci Állam által biztosított, mintegy 1,2 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatás, valamint a Magyarország által biztosított 215 millió Ft önerő által megvalósuló, összesen 1,4 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően nem csak az automata mérőállomással nem rendelkező kistérségek levegőminőségéről nyerhetünk információt, hanem azokról a szennyező komponensekről is, amelyekre folyamatos mérést biztosító, automata mérési módszer nem létezik. A fejlesztés által a megfelelő színvonalú adatminőség és adatbiztonság elérése a cél.

Svájcban 2006-ban népszavazás döntött arról, hogy támogatják az Európai Unióhoz 2004 óta csatlakozott országok felzárkózását, a kibővített EU gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentését. Magyarország 2012 júniusában sikeresen lekötötte a Svájci Hozzájárulás teljes összegét, mintegy 31 milliárd forintot, melynek köszönhetően jelenleg 37 projekt, program és alap megvalósítása folyik.

A mérőhálózat fejlesztése megkönnyíti a környezetvédelmi és vízügyi felügyelőségek munkáját azzal, hogy korszerűbb, megbízhatóbb műszerek állnak rendelkezésre a levegőtisztasági mérésekhez, ezáltal pontosabb képet kapunk Magyarország légszennyezettségéről, megteremtve a hatékony levegőtisztaság-védelmi intézkedések alapját.

A svájci hozzájárulásról további információ található a www.svajcihozzajarulas.hu és a palyazat.gov.hu/svajci_hozzajarulas címen.

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósul meg.

This project is co-financed by Swiss Cooperation Programme for Hungarian.
^ Top