Gyengénlátó verzió English version
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése projekt
A levegő minőségének vizsgálata

A hatékony levegőminőség-javító intézkedések alapfeltétele a szennyezettség állapotának ismerete. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) jogszabályban előírt állami feladatként rendszeresen méri és értékeli a levegő minőségét. A mérések minőségének javítása érdekében és a mérendő anyagok körének bővítése miatt a mérőhálózatot folyamatosan korszerűsíteni kell, amelyhez európai uniós források állnak rendelkezésre.

A mérőhálózatot a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) szakmai irányítása mellett a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek működtetik, a hálózat adatközponti és minőségirányítási feladatait pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) keretében a Levegőtisztaság-védelmi Referenciaközpont látja el. Az ország háttérszennyezettségét az OMSZ által működtetett mérőállomások mérik. Az OLM automata mérőállomásai 31 településen, 52 helyen mérik folyamatosan a kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szénmonoxid, ózon, szálló por (PM10), benzol) mennyiségét és az értékeléshez szükséges meteorológiai paramétereket (szélsebesség, szélirány, hőmérséklet, légnedvesség). Ebből tizenegy állomás Budapesten működik. További négy mobil mérőállomás, mérőbusz áll rendelkezésre az időszakos levegőminőségi vizsgálatok elvégzésére.
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mérőhelyei (forrás: OMSZ)
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mérőhelyei (forrás: OMSZ)

Az automata mérőhálózat mellett működik a manuális mérőhálózat (RIV), a minták kéndioxid- és nitrogéndioxid-tartalmát ugyanis laboratóriumban elemzik.

Az OLM honlapján megtalálhatóak az aktuális légszennyezettségi adatok és kapcsolódó információk (www.kvvm.hu/olm). Nyolc nagyméretű plazmakijelző működik az ország nagyvárosaiban, amelyek folyamatosan mutatják az automata mérőállomások adatait. A mérőállomások közelében elhelyezett kijelző táblákon a mért szennyező komponensek koncentráció értékei az egészségügyi határértékek százalékában láthatók.

A levegőminőség változásának nyomon követésére az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) eszközparkjának folyamatos fejlesztésére, a mérendő anyagok körének bővülésére (például 2009 óta mérik a PM2,5-t), valamint az elavult műszerek cseréjére van szükség. Jelenleg ugyanis a készülékek 35 százaléka tíz évesnél idősebb. A mérési adatok alapján nemcsak a rendszeres (éves) állapotértékelés végezhető el, de biztosítható a lakosság tájékoztatása, és esetleges vészhelyzet esetén az azonnali beavatkozások is elvégezhetők. Az országos hálózat mellett néhány településen működik helyi levegőminőség-figyelő rendszer is, amely közvetlenül a helyi lakosság tájékoztatását szolgálja. A légszennyező anyagot kibocsátó telephelyek alapadatait és éves kibocsátásait a Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR) tartja nyilván. A légköri szennyezőanyagok terjedésének vizsgálatához, modellezéséhez Magyarországon jelenleg négy regionális háttérszennyezettség-mérő állomás (K-puszta, Nyírjes, Hortobágy és Szentgotthárd-Farkasfa) adatait használják fel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kezelésében működő állomásokon a legfontosabb légköri nyomgázok (pl. kén-dioxid, nitrogén-dioxid, ózon) koncentrációját, az aeroszol részecskék összetevőit (pl. szulfát, nitrát, ammónium), valamint a csapadékvíz kémiai összetételét, savasságát és vezetőképességét regisztrálják.
A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósul meg.
^ Fel